Start til karate i dag! Call Us Free
25609207
Aktiv Center Ballerup
Rolighedsvej 12,
2750 Ballerup

HVAD ER KARATE?

HVAD ER KARATE?

Karate er oprindelig en kampkunst og en kampfilosofi og betyder ”tom hånd”, dvs. kunsten at kunne forsvare sig selv uden våben. Træningen tilrettelægges så der ikke sker overbelastning og skader undgås. Karaten styrker evnen til koncentration og koordination, opbygger selvtillid og giver en god kondition.

Karate er en sport med en lang historie og mange traditioner. Dette er medvirkende til at gøre den hårde træning interessant. Træningen gør én i stand til at kontrollere kroppen i en grad som de fleste ville tro var umuligt.

Karate er ikke kun slag og spark mod en modstander, eller gennembrydning af træ og sten som man får indtryk af i mange film. Det er faktisk en mindre del af del hele.

Traditionalt opdeles karatetræningen i de 3 vigtigste træningsformer:

KIHON

Ved kihon forstås optræning af stød, spark, slag og parader fra stationære stillinger og under bevægelse. Målet med denne form er at opnå perfektion af enkelte teknikker. Ved at træne kihon igen og igen opnås præcision og rutine, som senere kan bruges i f.eks. kumite.

KATA

Kata-træning, iscenesat kamp mod flere modstandere er en anden central form for karatetræning. Hver kata er en stiliseret serie af teknikker kombineret i angreb og forsvar mod tænkte modstandere. På denne måde optrænes koordination, koncentration, åndedræt og teknik. 

Katatræning er en af de ældste former for karate. Man kan spore flere kataer mange hundrede år tilbage. Der afholdes konkurrencer i Kata, hvor der i bedømmelsen lægges stor vægt på deltagernes envne til at indleve sig i og virkeliggøre kataen.

KUMITE

I kumite bruger man de teknikker og bevægelser man har trænet i kihon og kata overfor en partner. Man starter med arrangeret kamptræning, med forud aftalte angreb og parader.

Den mest avancerede form for kumite er frikamp. Man starter først med frikamp, når man har fået erfaring i korrekt udførelse af de grundlæggende teknikker. Man starter med meget langsomme teknikker og efterhånden når man bliver mere erfaren, sættes tempoet op.


KYOKUSHIN KARATE

Kyokushin karate er den hårde karatestil, der er kendetegnet ved dens realistiske fuld kontakt kampform, fokus på styrke i teknikkerne og dens brug af “tameshiwari” (gennembrydning) for udvikling af karateudøverens karakter.

Denne karatestil blev udviklet af grundlæggeren Sosai Masutatsu Oyama, 10. Dan. Sosai Masutatsu Oyama blev født i 1923 og startede med at træne karate som ni-årig. I 1955 grundlagde han Kyokushin karate. Sosai Oyama grundlagde kort efter International Kyokushin Organisation (IKO), som idag er en af verdens største karateorganisationer.

Sosai Masutatsu Oyama døde i april 1994, 72 år gammel.

Yderligere information om Sosai Masutatsu Oyama kan fås på hjemmesiden angivet nedenfor.

Om Sosai Masutatsu Oyama

Der er to symboler, der har en særlig betydning i Kyokushin karate:

 

Kanji

Kanji symbolet, som bliver båret foran på gi’en, betyder Kyokushinkai. Det er det navn Sosai Mas Oyama gav den karatestil han udviklede. Det er sammensat af 3 karakterer.

  • “Kyoku” – som betyder – højst opnåelige, eller endelige
  • “Shin” – som betyder – sandhed eller realitet
  • “Kai” – som betyder – samfundet eller forening. Det kan også betyde tankeforbindelse
 

Kanku

Symbolet for Kyokushin karate er Kanku som stammer fra Kanku kata.

I denne kata bliver hænderne strakt op over hovedet, og fingrene mødes og danner en åbning, gennem hvilken man ser himlen. Toppen og bunden af Kanku symbolet repræsenterer de første fingre på hver hånd (pegefingrene), som rører toppen og tommelfingrene, som rører bunden, hvilket symboliserer de ultimative yderpunkter. Den brede sektion, som repræsenterer håndleddene, symboliserer kraft eller styrke.

Den inderste cirkel, som bliver dannet at tommel- og pegefingre og gennem hvilken man kigger på himlen, symboliserer den uendelige dybde. Hele Kanku bliver afsluttet af en ydre cirkel som symboliserer sammenhæng eller kontinuitet og cirkulær bevægelse.

Kanku har også været fundamentet for udviklingen af Ballerup Kyokushins eget klubmærke. Se mere under klubben.

SELVFORSVAR

Karate dyrkes i dag som selvforsvar, sport og fysisk træning. Det er endvidere træning af både legeme og sind, som giver udøveren (karateka’en) fysisk velvære, psykisk harmoni og selvtillid. Det kan have stor betydning for hele ens tilværelse.

Som selvforsvar er karaten et effektivt våbenløst system. Teknikken bygger på praktiske erfaringer fra den tid, da indbyggerne på Okinawa, var nødsaget til at udvikle et uovertruffent våbenløst kampsystem for at overleve. Allerede fra starten indøves metoder, hvor man får et solidt grundlag for at kunne klare sig ud at en endog meget håbløs situation. Visheden herom giver en mere selvsikker fremfærd, som af mange psykologer anses for at være tilstrækkeligt til at afholde en voldsmand fra at skride til handling. I karatetræningen lærer man respektere sine medmennesker. Den sande karate ka (ka = udøver) bruger kun sin viden til selvforsvar, aldrig til at angribe.

Karate bygger på fuldstændig kontrol over bevægelser og muskler. Man kan i selvforsvar moderere teknikken efter situationens alvor således, at man i en krisesituation ikke behøver at tilføje modstanderen større skade end nødvendigt.

HVEM KAN DYRKE KARATE?

Alle uanset alder og køn. Der kræves ingen forkundskaber, og det gør ikke noget om man er i dårlig fysisk form. Instruktørerne sørger for at optræne alle fra starten med en grundig undervisning, som alle kan følge.

Karaten er også for piger og kvinder. De træner sammen med drenge og mænd og lærer dermed at klare sig godt i enhver situation.

Gennem teknikken og de specielle træningsformer bliver alle kroppens vigtige muskler optrænet harmonisk. Den virkningsfulde åndedrætsteknik opbygger ekstra energi og koncentration. Ved regelmæssig træning vil overflødig vægt forsvinde, og den spinkle vil opbygge sin krop og tage på i vægt. Karaten kan derfor sagtens dyrkes udelukkende som fysisk træning.

Så hvis du ønsker at komme i god form, få en god kondition eller blot ønsker at dyrke en spændende sport, så er karate noget for dig.

ER KARATE VOLD?

Det er vigtigt at understrege, at karate er det modsatte af vold. I karate kræves og udvikles etikette, selvkontrol, viljestyrke og korrekt optræden. Uden dette kan man ikke lære karate, og derfor kan man  sige, at karate ikke uden videre vil blive brugt eller misbrugt som våben.

En karateudøver har selvtillid. Udøveren ved, at hvis det gælder, kan vedkommende tage vare på sig selv, og derfor behøver den pågældende ikke indlade sig på slagsmål for at bevise noget. Karateudøveren vil være meget svær at provokere.

En trænet karateudøver kender sig selv både psykisk og fysisk og derfor vil vedkommende altid undgå strid og vold af enhver art. Et gammelt ord siger: “Man skal forstå sig selv, før man kan forstå andre.” Mange deltager i vold på grund af usikkerhed og psykisk uligevægt. En karateudøver er stor nok til at kunne vende sig om og gå frem for at slås. En rigtig karateudøver vil have styrke til at møde situationen på denne måde, uanset om andre vil prøve at håne vedkommende for det.

Det er dette tilsyneladende paradoks, som ikke-udøvere har svært ved at forstå. Det skyldes i høj grad det uheldige image, karate har fået gennem film og omtale. Mange forbinder karate med noget helt andet end det, det egentligt er. I Østen ved folk, hvad karate er og respekterer denne udøvelse, og forhåbentlig vil dette også over tid ske i Vesten.

Karate er det modsatte af vold!

BØRN OG KARATE

Børnetræning tages meget seriøst i Ballerup Kyokushin, og der bruges mange ressourcer på at skabe de bedst mulige vilkår gennem grundig planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af træningen.

Vi er af den overbevisning, at der ikke er grænser for, hvad børn kan lære og præstere, så længe udviklingen søges opnået gennem legende øvelser med varierende udfordringer, der tilgodeser udvikling på børnenes præmisser. Derved styrkes balance, motorik, kondition og styrke.

Træningen kan overordnet beskrives som tre spor, tilpasset børnenes aktuelle fysiske og mentale niveau:

Karatekundskab; basisteknikker som stød, spark og parader såvel på stedet som i bevægelse.

Motion/kondition/styrke; løbelege, “konkurrencer”, lette styrkeøvelser m.v.

Anden fysisk udvikling; smidighedsøvelser,  balanceøvelser, kolbøtter m.v.

Grundet de lidt anderledes principper og traditioner i karaten kan man som forældre opleve en afledt effekt i børnenes mentale tilstand. Således vil de fleste børn – udover den fysiske træning – få styrket egenskaber som koncentration, selvtillid og respekt som vil smitte positivt af på såvel de boglige (indlæringsevne) som de sociale kompetencer. Ydermere kan den disciplin, der er en naturlig del af karatemiljøet bidrage til at styrke barnets karakter.

Børn fra 9 år kan deltage og træner med de voksne.

Træningen gennemføres af erfarne instruktører, der alle har ren børneattest.